Virtual library
First page Classifier Book search Log in My basket Укр Fr Рус Pl
Нові надходження: 11.10.2016.

     1. Прищепа В. Є., Прищепа В. П. Відомі, маловідомі та невідомі автори. Книга для читання німецькою мовою. - Вінниця: Нова книга, 2007. - 368с.

     2. Науменко А. М. Філологічний аналіз тексту (Основи лінгвопоетики). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Вінниця: Нова книга, 2005. - 416с.

     3. Німецько-український, українсько-німецький словник: 70 тисяч слів та словосполучень / уклад.: Лисенко Е. І., Бублик В. Н., Двухжилов О. В. [та ін]; за ред. Лисенко Е. І. - 6-те вид., виправ. та допов. - Вінниця: Нова книга, 2012. - 976с.

     4. Кудіна О. Ф. Німецька мова для початківців: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / О. Кудіна, Т. Феклістова. - Вид.2, допов., доопрац. - Вінниця: Нова книга, 2014. - 520с.

     5. Кульчицька О. І., Лисенко О. М. Оповідання та вірші для початківців. "Geschichten und Gedichte für die Anfänger". Книга для читання німецькою мовою. - Вінниця: Нова книга, 2007. - 64с.

     6. Кульчицька О. І. Іда Бой-Ед. Щасливі = Ida Doy-Ed. Die Glückichen: книга для домашнього читання / Ольга Кульчицька, Олександр Лисенко. - Вінниця: Нова книга, 2013. - 168с.

     7. Драб Н. Л. Прийменники та прийменникові сполучення = Prepositions and Prepositional Phrases: навчальний посібник/ Н. Драб. - Вінниця: Нова книга, 2014. - 160с.

     8. Драб Н. Л. Прийменники та прийменникові сполучення: ключі до вправ = Prepositions and Prepositional Phrases: answer keys / Н. Драб. - Вінниця: Нова книга, 2014. - 88с.

     9. Лалаян Н. С. Порівняльна граматика німецької та української мов = Vergleichende Grammatik der deutschen und ukrainischen Sprache: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Лалаян Н. С., Подвойська О. В. - Вінниця: Нова книга, 2013. - 224с.

     10. Ардош К. Вибрані сторінки з творів сучасних німецькомовних письменників: книга для читання нім. мовою / Крістіне Ардош, Микола Кудін. - Вінниця: Нова книга, 2012. - 272с.

     11. Денисенко С. Н. Словник-довідник з фразеологічної деривації на основі існуючої фразеології німецької мови з перекладом прикладів на українську та російську мови. - Вінниця: Нова книга, 2005. - 288с.

     12. Лалаян Н. С. Ділове листування = Geschäftliche Korrespondenz: навч. посіб. для студ. навч. закладів / Лалаян Н. С., Подвойська О. В. - Вінниця: Нова книга, 2013. - 128с.

     13. Німецько-англійсько-російсько-український аграрно-економічний словник. Г. Штрьобель, Л. Хоменко, К. Шу, А. Пельхен, Н. Зінич. - Вінниця: Нова книга, 2014. - 336с.

     14. Логін 1. Німецька мова для студентів-германістів: підручник = Login 1. Deutsch für Germanistikstudenten: Lehrbuch / [Сидоров О. В., Скачкова В. В., Відюкова Н. І. та ін.]. - Вінниця: Нова книга, 2014. - 344с.

     15. Christian Fandrych, Ulrike Tallowitz. Sage und Schreibe. Посібник для вивчення лексики німецької мови: Навчальний посібник. - Київ: Методика, 2010. - 304с.

     16. Ulrike Albrecht, Dorothea Dane, Christian Fandrych. Passwort Deutsch. Підручник 1. - Курс для вивчення німецької мови. Навчальний посібник. - Київ: Методика, 2013. - 176с.


How to use About the Centre About the server ©2002 Y. Pylypenko
Sunday 21 July 2019 13:57:0 Execution time: 0.01306 sec.