Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in C:\Inetpub\biblio\top.php on line 13
 Віртуальна бібліотека
Початок Класифікатор Пошук книг Вхід Кошик Eng Fr Рус Pl
Нові надходження. 11.10.2016.

     1. Прищепа В. Є., Прищепа В. П. Відомі, маловідомі та невідомі автори. Книга для читання німецькою мовою. - Вінниця: Нова книга, 2007. - 368с.

     2. Науменко А. М. Філологічний аналіз тексту (Основи лінгвопоетики). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Вінниця: Нова книга, 2005. - 416с.

     3. Німецько-український, українсько-німецький словник: 70 тисяч слів та словосполучень / уклад.: Лисенко Е. І., Бублик В. Н., Двухжилов О. В. [та ін]; за ред. Лисенко Е. І. - 6-те вид., виправ. та допов. - Вінниця: Нова книга, 2012. - 976с.

     4. Кудіна О. Ф. Німецька мова для початківців: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / О. Кудіна, Т. Феклістова. - Вид.2, допов., доопрац. - Вінниця: Нова книга, 2014. - 520с.

     5. Кульчицька О. І., Лисенко О. М. Оповідання та вірші для початківців. "Geschichten und Gedichte für die Anfänger". Книга для читання німецькою мовою. - Вінниця: Нова книга, 2007. - 64с.

     6. Кульчицька О. І. Іда Бой-Ед. Щасливі = Ida Doy-Ed. Die Glückichen: книга для домашнього читання / Ольга Кульчицька, Олександр Лисенко. - Вінниця: Нова книга, 2013. - 168с.

     7. Драб Н. Л. Прийменники та прийменникові сполучення = Prepositions and Prepositional Phrases: навчальний посібник/ Н. Драб. - Вінниця: Нова книга, 2014. - 160с.

     8. Драб Н. Л. Прийменники та прийменникові сполучення: ключі до вправ = Prepositions and Prepositional Phrases: answer keys / Н. Драб. - Вінниця: Нова книга, 2014. - 88с.

     9. Лалаян Н. С. Порівняльна граматика німецької та української мов = Vergleichende Grammatik der deutschen und ukrainischen Sprache: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Лалаян Н. С., Подвойська О. В. - Вінниця: Нова книга, 2013. - 224с.

     10. Ардош К. Вибрані сторінки з творів сучасних німецькомовних письменників: книга для читання нім. мовою / Крістіне Ардош, Микола Кудін. - Вінниця: Нова книга, 2012. - 272с.

     11. Денисенко С. Н. Словник-довідник з фразеологічної деривації на основі існуючої фразеології німецької мови з перекладом прикладів на українську та російську мови. - Вінниця: Нова книга, 2005. - 288с.

     12. Лалаян Н. С. Ділове листування = Geschäftliche Korrespondenz: навч. посіб. для студ. навч. закладів / Лалаян Н. С., Подвойська О. В. - Вінниця: Нова книга, 2013. - 128с.

     13. Німецько-англійсько-російсько-український аграрно-економічний словник. Г. Штрьобель, Л. Хоменко, К. Шу, А. Пельхен, Н. Зінич. - Вінниця: Нова книга, 2014. - 336с.

     14. Логін 1. Німецька мова для студентів-германістів: підручник = Login 1. Deutsch für Germanistikstudenten: Lehrbuch / [Сидоров О. В., Скачкова В. В., Відюкова Н. І. та ін.]. - Вінниця: Нова книга, 2014. - 344с.

     15. Christian Fandrych, Ulrike Tallowitz. Sage und Schreibe. Посібник для вивчення лексики німецької мови: Навчальний посібник. - Київ: Методика, 2010. - 304с.

     16. Ulrike Albrecht, Dorothea Dane, Christian Fandrych. Passwort Deutsch. Підручник 1. - Курс для вивчення німецької мови. Навчальний посібник. - Київ: Методика, 2013. - 176с.


Як користуватися Про бібліотеку Про сервер ©2002 Y. Pylypenko
Субота 19 Серпня 2017 23:19:37 Час виконання: 0.00347 сек.