Bibliotheque virtuelle
Premiere page Classificateur recherche d'un livre Ouvrir une session Mon panier Укр Eng Рус Pl
A propos de la bibliotheque
Ласкаво просимо на інформаційному сервері бібліотеки

Тут Ви можете:

  • Знайти необхідну Вам книгу, періодичну літературу за різними критеріями
  • Сформувати перелік книг, зберегти його або переслати по пошті
  • Прочитати електронний варіант рідкісних книг
  • Замовити необхідну книгу
Statistique de la bibliothequeOuvrir et fermer une session pour employer
Анотацiя проекту

Проект "Віртуальна бібліотека" є клiєнт-серверним програмним продуктом, який дозволяє автоматизувати робоче місце бібліотекаря. Всі операції реєстрації, інвентаризації, списання та переобліку книг здійснюються у централізованій базі даних шляхом підключення через мережу Інтернет або Локальну мережу.

Також здійснюється облік читачів та видача і прийом книг з занесенням до бази даних.

Наявність централізованої бази даних книг дозволяє отримати автоматизований пошук книг за різними критеріями читачами бібліотеки шляхом підключення через Інтернет чи Локальну мережу.

Крім можливостей звичайного каталогу, читачі можуть побачити наявність книг по відділах по кожному з інвентарних номерів.

Кожен читач може також перевірити стан свого формуляра, ввівши логін та пароль

Розроблена структура програми дозволяє зберігати на сервері електронні варіанти книг в будь-якому форматі з вмонтованим управлінням файлами. Для читачів це дозволить читати книги, для яких є електронна версія на власних компютерах.

Вхід для читачів є вільним, а для входу до системи менеджменту вимагається ввід логіна і пароля працівника бібліотеки, які управляються з самої програми.

Використані технології не потребують купівлі додаткового програмного забезпечення, тому що всі серверні програми (операційна система, СУБД, веб-сервер, FTP-сервер) включають публічну ліцензію (GNU GPL License) для використання і розповсюдження.

Початково програма розроблена для Linux або іншої Unix-системи, недоліком яких є підвищені вимоги до супроводжуючого персоналу. Програма не має ніяких принципових перешкод для роботи на Windows NT платформі, проте різко зростають вимоги до технічного забезпечення і падає надійнсть роботи.

Використані технології

При розробці було враховано вартість встановлення і обслуговування проекту, тому все серверне програмне забезпечення працює на GNU GPL публічних ліцензіях, тобто є безкоштовним.

Аналогiчнi програмнi продукти вiтчизняного та російського виробництва працюють на платформi Windows NT5.0 + MS SQL Serverr 7.0+ + клiєнтськi машини на W9x, тобто крiм вартостi програми: 5-20 тис. грн. потрiбно придбати серверне програмне забезечення на таку ж суму. Всi робочi мiсця також повинннi бути обладнанi MS Windows

Як сервер використовується платформа ASPLinux ядро 2.4.1

В якості сервера баз даних працює MySQL 4.1.0 (Для пришвидшення розробки використано PHP он-лайн СУБД MySQL phpMyAdmin 2.4.0) , яку рекомендується використовувати для поточного контролю роботи сервера, настройки безпеки, віддаленого адміністрування і безпосереднього контролю даних.

Веб-сервер Apache 1.3.27

Інтерпретатор мови програмування PHP4.3.1 статично злiнкований з Апачем для максимальної швидкодiї

Крім того ці продукти зарекомендували себе як найстабільніше, гнучке і швидке середовище підтримки Систем управління базами даних (СУБД).

Мiнiмальними вимогами для роботи програми є наявнiсть будь-якого веб-сервера на якому встановлений PHP4.0 (або вище) та СУБД MySQL3.23 (або вище)

Робочi мiсця бiблiотекарiв та читачiв повиннi бути обладнанi лише сучасним броузером (IE4.0+, Opera5+, Mozilla, NN5+)


Manuel d'utilisation A propos de la bibliotheque A propos du serveur ©2002 Y. Pylypenko
Mardi 25 Fevrier 2020 5:18:34 Temps d'execution: 0.00145 sec.